کوکتل دودی 60% تانیس

کوکتل دودی ۶۰%

درباره محصول درباره محصول دستور پخت دستور پخت کوکتل دودی ۶۰% دسته بندی : دودی ترکیبات: گوشـــت مرغ جداسازی شده ... ادامه م
کالباس خشک دودی تانیس

کالباس دودی خشک ۶۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس دودی خشک ۶۰% دسته بندی : دودی ترکیبات: گوشــــت ... ادامه م

کالباس مرغ دودی ۶۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس مرغ دودی ۶۰% دسته بندی :دودی ترکیبات: گوشــــت مرغ ... ادامه م

کالباس مرغ دودی ۹۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس مرغ دودی ۹۰% دسته بندی : کالباس، دودی ترکیبات: ... ادامه م
مارتادلا تانیس

کالباس مارتادلا ۴۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس مارتادلا ۴۰% دسته بندی : کالباس ترکیبات: گوشـــت مرغ ... ادامه م

کالباس خشک قالبی ۶۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس خشک قالبی ۶۰% دسته بندی : کالباس ترکیبات:گوشـت مرغ ... ادامه م
لیونر مخصوص تانیس

کالباس لیونر مخصوص ۶۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس لیونر مخصوص ۶۰% دسته بندی : کالباس ترکیبات:گوشـت مرغ ... ادامه م
فیدافی تانیس

کالباس فیدافی ۷۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس فیدافی ۷۰% دسته بندی : کالباس ترکیبات: گوشـــت مرغ ... ادامه م
فلافل سوخاری 450 گرمی تانیس

فلافل سوخاری ۴۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت فلافل سوخاری ۴۵۰ گرمی دسته بندی: غذای خانگی ترکیبات: نخود ... ادامه م
فلافل یک کیلوگرمی تانیس

فلافل ۱ کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت فلافل ۱ کیلوگرمی دسته بندی : غذای خانگی ترکیبات: نخود ... ادامه م

فلافل ۲.۵ کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت فلافل ۲.۵ کیلوگرمی دسته بندی : غذای خانگی ترکیبات: نخود ... ادامه م

کوردن بلو ۴۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کوردن بلو ۴۵۰ گرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: گوشت ... ادامه م
فیله سوخاری تانیس 450 گرمی

فیله سوخاری ۴۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت فیله سوخاری ۴۵۰ گرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: فیله ... ادامه م
شنیسل تک نفره تانیس

شنیتسل تک نفره

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت شنتیسل تک نفره دسته بندی : سوخاری ترکیبات: سینه مرغ ... ادامه م
شنیسل 500 گرمی تانیس

شنیتسل ۵۰۰گرم

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت شنیتسل ۵۰۰ گرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: سینه مرغ ... ادامه م

شنیتسل ۲.۵ کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت شنیتسل ۲.۵ کیلوگرمی دسته بندی : سوخاری ترکیبات: سینه مرغ ... ادامه م
ناگت مرغ 950 گرمی تانیس

ناگت مرغ ۷۰% ۹۵۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت ناگت مرغ ۷۰% ۹۵۰ گرمی دسته بندی :سوخاری ترکیبات: گوشت ... ادامه م

همبرگر ساندویچی ۳۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت همبرگر ساندویچی ۳۰% دسته بندی : برگر و کبابی ترکیبات: ... ادامه م
کرات تانیس

کالباس کرات اسکین پک

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس کرات اسکین پک دسته بندی : وکیوم ترکیبات: گوشت ... ادامه م

تروتیکا اسکین پک

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت تروتیکا اسکین پک دسته بندی : وکیوم  ترکیبات: سینه کامل ... ادامه م
استیک گوشت تانیس

استیکیتا اسکین پک

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت استیکیتا اسکین پک دسته بندی : وکیوم ترکیبات: گوشـت قرمز ... ادامه م