بیکن گوشت تانیس

ژامبون بیکن گوشت

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت ژامبون بیکن گوشت دسته بندی: ژامبون ترکیبات: گوشت قرمز %۹۰، ... ادامه م
استیکیتا

ژامبون استیکیتا

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت ژامبون استیکیتا دسته بندی: ژامبون ترکیبات: گوشـت قرمز %۹۰، نمک ... ادامه م