چیکوتا رویال تانیس

ژامبون چیکوتا رویال

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت چیکوتا رویال دسته بندی: ژامبون ترکیبات: سینه کامل مرغ %۹۰، ... ادامه م
چیکوتا دودی تانیس

ژامبون چیکوتا اسموکی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت چیکوتا اسموکی دسته بندی: ژامبون ترکیبات: سینه کامل مرغ %۹۰، ... ادامه م