هالوویتا تانیس

ژامبون هالوویتا

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت هالوویتا دسته بندی: ژامبون ترکیبات: ران کامل بوقلمون %۹۰، نمک ... ادامه م
استیک بوقلمون تانیس

ژامبون تروتیکا

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت ژامبون تروتیکا دسته بندی: ژامبون ترکیبات: سینه کامل بوقلمون %۹۰، ... ادامه م