کالباس مرغ دودی ۹۰%

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس مرغ دودی ۹۰% دسته بندی : کالباس، دودی ترکیبات: ... ادامه م
چیکوتا رویال تانیس

ژامبون چیکوتا رویال

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت چیکوتا رویال دسته بندی: ژامبون ترکیبات: سینه کامل مرغ %۹۰، ... ادامه م
چیکوتا دودی تانیس

ژامبون چیکوتا اسموکی

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت چیکوتا اسموکی دسته بندی: ژامبون ترکیبات: سینه کامل مرغ %۹۰، ... ادامه م
بیکن مرغ تانیس

ژامبون بیکن مرغ

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت ژامبون بیکن مرغ دسته بندی: ژامبون ترکیبات: گوشت مرغ %۹۰، ... ادامه م