کرات تانیس

کالباس کرات اسکین پک

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت کالباس کرات اسکین پک دسته بندی : وکیوم ترکیبات: گوشت ... ادامه م

تروتیکا اسکین پک

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت تروتیکا اسکین پک دسته بندی : وکیوم  ترکیبات: سینه کامل ... ادامه م
استیک گوشت تانیس

استیکیتا اسکین پک

مواد تشکیل دهنده مواد تشکیل دهنده دستور پخت دستور پخت استیکیتا اسکین پک دسته بندی : وکیوم ترکیبات: گوشـت قرمز ... ادامه م